ECOTIP 12-12-2017: VERLICHTING.

Bron: “Laudato Si”, Hoofdstuk II § 6/95 (Heilige Vader - Paus Franciscus - Encycliek)

Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen.
Wat betekent  het gebod: “gij zult niet doden”, wanneer “20 % van de wereldbevolking in een dergelijke mate hulpbronnen verbruikt dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven?

 De standaard  27.11.2017 : “LED’s zijn niet goed voor het milieu”
Jaarlijks groeit de oppervlakte die ’s nachts verlicht wordt met 2 %.
Bovendien stijgt ook de intensiteit van dat licht met 2 % per jaar.
De stijging in lichtvervuiling loopt ruwweg gelijk met de stijging in het BNP.
Dit leidt tot: slaapproblemen, vogels die zich te pletter vliegen, vissen met een continue jetlag, verstoorde nachtdieren.

Vaststelling:
Een spaarlamp verbruikt 1/5 van een gloeilamp.
Een LED-lamp  verbruikt de helft van een spaarlamp of 1/10 van een gloeilamp.
Sedert de komst van de LED-verlichting leerden we af te besparen op het licht.

Conclusie:
Ben je er niet, doof het licht,
ben je er wel, dim het licht,
of nog beter,
verlicht alleen je verstand en laat dit bij voorkeur over aan de H.Geest.